Regulamin 2016

R E G U L A M I N
IV edycji Małopolskiego Turnieju ?Wakacje z Piłką Nożną? 2016.

?Wakacje z piłką nożną? ? inicjatywa Województwa Małopolskiego realizowana przez Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie , skierowana do młodzieży Małopolski spędzającej wakacje w miejscu zamieszkania. Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie atrakcyjnej formuły spędzanie wolnego czasu na sportowo. ?Wakacje z piłką nożną? promują zdrowy, aktywny tryb życia.

I. CEL

 

II. ORGANIZATORZY

Współpraca:

 

III. UCZESTNICTWO

 1. Turniej ?Wakacje z Piłką ? 2016? jest adresowany do chłopców urodzonych w 2003 roku i młodszych. Organizator dopuszcza również udział dziewcząt w drużynie chłopców.
 2. Zawody rozgrywane są w formule otwartej. W turnieju mogą brać udział drużyny:
  – klubowe,
  – szkolne,
  – środowiskowe (składające się z zawodników zamieszkałych na terenie jednej gminy).
 3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć:
  – zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych,
  – zawodnicy niezrzeszeni.
 4. Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są posiadać:
  – aktualne LEGITYMACJE SZKOLNE,
  – aktualne badania lekarskie (indywidualne lub listę zbiorczą potwierdzoną przez lekarza),
  – karty zgłoszenia z przynależnością klubową ,
  – zawodnicy niezrzeszeni winni posiadać pisemną zgodę rodziców lub pełnoletniego opiekuna na udział w zawodach.
 5. W trakcie jednej edycji zawodów jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę (w przypadku odpadnięcia drużyny zawodnik nie ma prawa przejść do innej drużyny).

 

WAŻNE! Zawodnicy uczestniczący w zawodach zostali ubezpieczeni przez organizatorów w PZU SA. Umowa ubezpieczeniowa nr 1012804714.

 

IV. REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH

 1. Boisko:
  – nawierzchnia: trawiaste lub sztuczna trawa,
  – wymiar ? ok. 30 m x 60 m, (pół boiska trawiastego lub ?Orlik?)
  – bramki ? 2 m x 5 m,
 2. Drużyna:
  – maksymalnie 12 zawodników plus 2 osoby dorosłe, w tym trenera z prawem przebywania na ławce rezerwowych,
  – na boisku rywalizują zespoły 6-osobowe ( 5 zawodników w polu plus bramkarz ),
 3. Wyposażenie zawodnika:
  – stroje – drużyny obowiązują jednolite ubiory (zgodnie z przepisami gry), gracze muszą posiadać na koszulkach numery,
  – obuwie piłkarskie – dopuszczalne tzw.: lanki, korkotrampki; zakazane buty z wkręcanymi kołkami.
 4. Piłka go gry ? obowiązuje piłka nożna nr 4 ? zgodnie z przepisami PZPN.
 5. Czas gry – 2 x 15 minut (dopuszcza się skrócenie lub wydłużenie czasu gry o 5 min w zależności od ilości drużyn uczestniczących w poszczególnych turniejach,
 6. Reguły gry: W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:
  – nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej,
  – odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m,
  – rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej,
  – wznowienie gry ze środka boiska traktowane jest, jako rzut wolny pośredni,
  – rzut wolny – odległość muru 5 m,
  – aut boczny – zawodnik wprowadza piłkę nogą, odległość przeciwnika 3 m,
  – aut bramkowy jest wybijany z tzw. ?piątki?,
 7. Sędziowie – obsadę sędziowską meczu stanowi jeden arbiter.
 8. Kary: Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się kary dyscyplinarne:
  – czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (żółta kartka) lub 3 minuty w zależności od stopnia przewinienia (czerwona kartka),
  – w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki, kara dyscyplinarna ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika), czerwona kartka (również będąca skutkiem drugiej żółtej kartki) powoduje automatyczne wykluczenie z gry zawodnika,
  – w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki, bądź po upływie kary 3-minutowej, można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwona kartką.
  – w przypadku gry nieuprawnionego zawodnika drużyna otrzymuje karę walkowera oraz może być wycofana z dalszych rozgrywek turnieju.
 9. Punktacja:
  – za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty,
  – za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) 1 punkt,
  – za przegraną 0 punktów.
  Jeśli mecz zakończy się wynikiem remisowym drużyny wykonują serię po 3 rzuty karne. W przypadku braku rozstrzygnięcia egzekwuje się rzuty karne przemiennie 1/1 aż do momentu wyłonienia zwycięzcy. Na każdym etapie rywalizacji o kolejności drużyn rozstrzyga liczba zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez:
  – dwie drużyny, o zajętym miejscu decyduje w kolejności – wynik bezpośredniego spotkania,
  – w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez trzy i więcej drużyn ? tzw. mała tabela;
  Kolejne kryteria:
  – korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w danym turnieju;
  – Większa liczba strzelonych bramek;
  – Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

 

V. SYSTEM ROZGRYWEK

 1. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn system i termin rozgrywek ustalą:
  – Małopolskie Zrzeszenie LZS oraz Powiatowe Zrzeszenia LZS /w miejscu działania/,
 2. Terminy rywalizacji:
  – TURNIEJE GMINNE – w terminie do 17.07.2016 roku ? awans do turniejów powiatowych uzyska 1 drużyna z gminy.
  – UWAGA ! W przypadku większej ilości zgłoszonych drużyn (powyżej 6) istnieje możliwość przeprowadzenia 2 turniejów gminnych .
  – TURNIEJE POWIATOWE ? termin do 24.07.2016 – awans do turniejów subregionalnych uzyskają po 2 drużyny z turniejów powiatowych,
  – TURNIEJE SUBREGIONALNE – termin do 13.08.2016 – awans do Finału Małopolskiego po 2 drużyny z subregionów.
  – FINAŁ MAŁOPOLSKI – planowany termin 20.08.2016/sobota/ godz.9.30 Stadion Piłkarski WLKS KRAKUS SWOSZOWICE ? Kraków ul. Moszyńskiego 9.
 3. Obóz sportowy dla 40 wybijających się uczestników turnieju ? planowany termin ; 21-28 sierpnia 2016 roku.

 

VI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do turnieju należy kierować do bezpośrednich organizatorów – Małopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie – 31-135 Kraków ul. Batorego 2/19 tel/fax 12 633-05-60 lub tel. 12 633-05-60 lub pocztą elektroniczną mzlzs@onet.pl oraz do Powiatowych Zrzeszeniach LZS zgodnie z przynależnością administracyjną klubów i drużyn do poszczególnych powiatów.

 

VII. UWAGI KOŃCOWE