Regulamin 2017

R E G U L A M I N
V edycji Małopolskiego Turnieju „Wakacje z Piłką Nożną” 2017

„Wakacje z piłką nożną” – inicjatywa Województwa Małopolskiego realizowana przez Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie, skierowana do młodzieży Małopolski spędzającej wakacje w miejscu zamieszkania. Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie atrakcyjnej formuły spędzanie wolnego czasu na sportowo. „Wakacje z piłką nożną” promują zdrowy, aktywny tryb życia.

I. CEL

• Popularyzacja aktywnej formy wypoczynku,
• Upowszechnianie sportowego trybu spędzania wolnego czasu,
• Popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa małopolskiego,
• Kształtowanie prozdrowotnych postaw,
• Aktywizację lokalnych środowisk sportowych,
• Nabywanie umiejętności sportowej rywalizacji, respektu dla przeciwnika, panowania nad emocjami, wskazywanie właściwych postaw, wdrażanie zasad Fair Play,
• Rywalizacja na boisku, wyłonienie najlepszej drużyny turnieju,
• Przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych piłkarsko chłopców.

 

II. ORGANIZATORZY

• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
• Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie,

Współpraca:
• Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,
• Urząd Miasta Krakowa,
• Powiatowe Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w miejscu działania ,
• Starostwa Powiatowe na terenie województwa małopolskiego,
• Urzędy Miast i Urzędy Gmin na terenie województwa małopolskiego,
• Kluby sportowe i Szkoły Podstawowe.

 

III. UCZESTNICTWO

 1. Turniej „Wakacje z Piłką – 2017” jest adresowany do chłopców urodzonych w 2004 roku i młodszych. Organizator dopuszcza również udział dziewcząt w drużynie chłopców.
 2. Zawody rozgrywane są w formule otwartej. W turnieju mogą brać udział drużyny:
  • klubowe,
  • szkolne,
  • środowiskowe (składające się z zawodników zamieszkałych na terenie jednej gminy).
 3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć:
  • zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych,
  • zawodnicy niezrzeszeni.
 4. Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są posiadać:
  • aktualne LEGITYMACJE SZKOLNE,
  • aktualne badania lekarskie (indywidualne lub listę zbiorczą potwierdzoną przez lekarza),
  • karty zgłoszenia z przynależnością klubową ,
  • zawodnicy niezrzeszeni winni posiadać pisemną zgodę rodziców lub pełnoletniego opiekuna na udział w zawodach.
 5. W trakcie jednej edycji zawodów jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę (w przypadku odpadnięcia drużyny zawodnik nie ma prawa przejść do innej drużyny).

WAŻNE! Zawodnicy uczestniczący w zawodach zostali ubezpieczeni przez organizatorów w PZU SA.
Umowa ubezpieczeniowa – numer polisy 1020116571 .

 

IV. REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH

 1. Boisko:
  • nawierzchnia: trawiaste lub sztuczna trawa,
  • wymiar – ok. 30 m x 60 m, (pół boiska trawiastego lub „Orlik”)
  • bramki – 2 m x 5 m,
 2. Drużyna:
  • maksymalnie 12 zawodników plus 2 osoby dorosłe, w tym trenera z prawem przeby-wania na ławce rezerwowych,
  • na boisku rywalizują zespoły 6-osobowe ( 5 zawodników w polu plus bramkarz),
 3. Wyposażenie zawodnika:
  • stroje – drużyny obowiązują jednolite ubiory (zgodnie z przepisami gry), gracze muszą posiadać na koszulkach numery,
  • obuwie piłkarskie – dopuszczalne tzw.: lanki, korkotrampki; zakazane buty z wkręca-nymi kołkami.
 4. Piłka go gry – obowiązuje piłka nożna nr 4 – zgodnie z przepisami PZPN.
 5. Czas gry – 2 x 15 minut (dopuszcza się skrócenie lub wydłużenie czasu gry o 5 min w zależności od ilości drużyn uczestniczących w poszczególnych turniejach,
 6. Reguły gry:
  W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:
  • nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej,
  • odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m,
  • rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej,
  • wznowienie gry ze środka boiska traktowane jest, jako rzut wolny pośredni,
  • rzut wolny – odległość muru 5 m,
  • aut boczny – zawodnik wprowadza piłkę nogą, odległość przeciwnika 3 m,
  • aut bramkowy jest wybijany z tzw. „piątki”,
 7. Sędziowie – obsadę sędziowską meczu stanowi jeden arbiter.
 8. Kary:
  Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się kary dyscyplinarne:
  • czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (żółta kartka) lub 3 minuty w zależności od stopnia przewinienia (czerwona kartka),
  • w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki, kara dyscyplinarna ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika), czerwona kartka (również będąca skutkiem drugiej żółtej kartki) powoduje automatyczne wykluczenie z gry zawodnika,
  • w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki, bądź po upływie kary 3-minutowej, można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwona kartką.
  • w przypadku gry nieuprawnionego zawodnika drużyna otrzymuje karę walkowera oraz może być wycofana z dalszych rozgrywek turnieju.
 9. Punktacja:
  • za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty,
  • za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) 1 punkt,
  • za przegraną 0 punktów.
  Jeśli mecz zakończy się wynikiem remisowym drużyny wykonują serię po 3 rzuty karne. W przypadku braku rozstrzygnięcia egzekwuje się rzuty karne przemiennie 1/1 aż do momentu wyłonienia zwycięzcy.
  Na każdym etapie rywalizacji o kolejności drużyn rozstrzyga liczba zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez:
  • dwie drużyny, o zajętym miejscu decyduje w kolejności – wynik bezpośredniego spotkania,
  • W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez trzy i więcej drużyn – tzw. mała tabela;
  Kolejne kryteria:
  • korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w danym turnieju;
  • Większa liczba strzelonych bramek;
  • Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

 

V. SYSTEM ROZGRYWEK

 1. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn system i termin rozgrywek ustalą:
  • Małopolskie Zrzeszenie LZS oraz Powiatowe Zrzeszenia LZS /w miejscu działania/,
 2. Terminy rywalizacji:
  • TURNIEJE GMINNE – w terminie do 22.07.2017 roku – awans do turniejów powiatowych uzyska 1 drużyna z gminy.
  • UWAGA ! W przypadku większej ilości zgłoszonych drużyn (powyżej 6) istnieje możliwość przeprowadzenia 2 turniejów gminnych .
  • TURNIEJE POWIATOWE – termin do 29.07.2017 – awans do turniejów subregionalnych uzyskają po 2 drużyny z turniejów powiatowych,
  • TURNIEJE SUBREGIONALNE – termin do 12.08.2017 – awans do Finału Małopolskiego po 2 drużyny z subregionów.
  • FINAŁ MAŁOPOLSKI – planowany termin 19.08.2017/sobota/ godz.9.30 Stadion Piłkarski WLKS KRAKUS SWOSZOWICE – Kraków ul. Moszyńskiego 9.
 3. Obóz sportowy dla 40 wybijających się uczestników turnieju – planowany termin ; 20-27 sierpnia 2017 roku w Zawoi.

 

VI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do turnieju należy kierować do bezpośrednich organizatorów –
do Małopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie – 31-135 Kraków ul. Batorego 2/19 tel/fax 12 633-05-60 lub pocztą elektroniczną mzlzs@onet.pl oraz do Powiatowych Zrzeszeń LZS zgodnie z przynależnością administracyjną klubów i drużyn do poszczególnych powiatów.

 

VII. UWAGI KOŃCOWE

• Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie MZ LZS .
• We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w ramach Turnieju „Wakacje z Piłką 2017”, a nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmują organizatorzy,
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie

 

O R G A N I Z A T O R

cropped-logo.png logo_malopolska  logo_lzs