Regulamin 2015

R E G U L A M I N

 III edycji    Małopolskiego Turnieju ?Wakacje z Piłką Nożną? 2015

 

?Wakacje z piłką nożną? ? inicjatywa Województwa Małopolskiego realizowana przez Małopolskie Zrzeszenie  Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie , skierowana do młodzieży Małopolski spędzającej wakacje w miejscu zamieszkania. Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie atrakcyjnej formuły spędzanie wolnego czasu na sportowo. ?Wakacje z piłką nożną? promują zdrowy, aktywny tryb życia.

 

 1. CEL

 

 1. ORGANIZATORZY

 

Współpraca:

 

 

 

 

 

2 ?

 

 1.  UCZESTNICTWO

 

 1. Turniej ?Wakacje z Piłką ? 2015? jest adresowany do chłopców urodzonych       w 2002 roku i młodszych. Organizator dopuszcza również udział dziewcząt         w drużynie chłopców. 
 2. Zawody rozgrywane są w formule otwartej. W turnieju mogą brać udział drużyny:
 1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć:
 1. Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są posiadać:
 1. W trakcie jednej edycji zawodów jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę (w przypadku odpadnięcia drużyny zawodnik nie ma prawa przejść do innej drużyny).

 

WAŻNE! Zawodnicy uczestniczący w zawodach zostali   ubezpieczeni przez organiza-torów w PZU SA. Umowa ubezpieczeniowa nr 1006173143.

IV. REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH

 

 1. Boisko:

 

 1. Drużyna:

 

 1. Wyposażenie zawodnika:

 

 1. Piłka go gry ? obowiązuje piłka nożna nr 4  ? zgodnie z przepisami PZPN.

 

– 3 –

 

 1. Czas gry – 2 x 15 minut (dopuszcza się skrócenie lub wydłużenie czasu gry o 5 min w zależności od ilości drużyn uczestniczących w poszczególnych turniejach,
 2. Reguły gry:

Wtrakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:

 1. Sędziowie – obsadę sędziowską meczu stanowi jeden arbiter.
 2. Kary:

Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się kary dyscyplinarne:

 1. Punktacja:

 

Jeśli mecz zakończy się wynikiem remisowym drużyny wykonują serię po 3 rzuty karne. W przypadku braku rozstrzygnięcia egzekwuje się rzuty karne przemiennie 1/1 aż do momentu wyłonienia zwycięzcy.

Na każdym etapie rywalizacji o kolejności drużyn rozstrzyga liczba zdobytych punktów.  W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez:

Kolejne kryteria:

 

 

4 ?

 

 1. SYSTEM ROZGRYWEK

1. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn system i termin rozgrywek ustalą:

 

2.  Terminy rywalizacji:

 

 

3. Obóz sportowy dla 40 wybijających się uczestników turnieju ? planowany termin        24-30 sierpnia 2015 roku.

 

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do turnieju należy kierować do bezpośrednich organizatorów – Małopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie – 31-135 Kraków ul. Batorego 2/19 tel/fax 12 633-05-60 lub tel. 12 633-05-60 lub pocztą elektroniczną mzlzs@onet.pl oraz do Powiatowych Zrzeszeniach LZS zgodnie z  przynależnością administracyjną klubów i drużyn  do poszczególnych powiatów.

 

 1. UWAGI KOŃCOWE

 

                                                     O R G A N I Z A T O R

Organizatorzy